Czy ból zęba zawsze oznacza leczenie kanałowe?

Czy-bol-zeba-zawsze-oznacza-leczenie-kanalowe

Każdy ząb zbudowany jest z elementów twardych, w tym tkanek szkliwa oraz zębiny oraz miękkich takich jak miazga zębowa. Stanowi ona silnie unerwioną i unaczynioną strukturę. W wyniku działania na nią negatywnych czynników zewnętrznych może dojść do jej uszkodzenia i obumierania w wyniku czego tworzą się martwe zęby. Mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta w związku z czym powinny podlegać specjalistycznemu leczeniu. Przykładem tego typu procedury jest leczenie kanałowe.

Jak się robi leczenie kanałowe?

Leczenie endodontyczne polega na usunięciu martwej miazgi zębowej z systemów korzeniowych zęba, w sytuacji w której doszło do obumarcia zęba. W tej sytuacji pozbawiony miazgi zębowej kanał podlega specjalistycznemu opracowywaniu za pomocą pilników endodontycznych, a następnie płukany jest płynami do irygacji kanałów korzeniowych. Pozwala to na usunięcie resztek zębiny oraz patogenów chorobotwórczych, takich jak na przykład bakterie. W dalszej kolejności dokładnie oczyszczony system kanałowy jest wypełniany przy użyciu materiałów stomatologicznych. Niestety z uwagi na duży stopień skomplikowania koniecznych do wykonania czynności leczenie kanałowe jest bardzo pracochłonne i wymaga poświecenia dużej ilości czasu. Nie ogranicza się do pojedynczej wizyty stomatologicznej lecz wymaga całej serii. Ponadto jest ono obarczone dość dużym ryzykiem całkowitego niepowodzenia lub uzyskania mało zadowalających wyników leczenia. Co więcej zdarzają się sytuacje, w których procedura nie może być podjęta, na przykład w wypadku zwapnienia korzeni zębowych. Wówczas niezbędne jest usunięcie korzeni zębowych w części lub w całości, a nawet całego zęba. Należy również pamiętać o tym, że po leczeniu kanałowym mogą utrzymywać się dolegliwości bólowe. Zazwyczaj ustępują one w przeciągu kilku dni i wymagają stosowania leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty.

Kiedy zdecydować się na leczenie kanałowe?

Każdorazowo decyzję o podjęciu leczenia kanałowego podejmuje stomatolog w oparciu o stan uzębienia pacjenta, zgłaszane przez niego dolegliwości oraz wykonane zdjęcie rentgenowskie. Zazwyczaj pojawiający się ból podczas spożywania chłodnych napojów może zwiastować początkowe zapalenie miazgi możliwe do wyleczenia wraz z zachowaniem żywotności zęba. Jednak w momencie, w którym ból się nasila i towarzyszy mu ból głowy, gorączka i odczuwany przez pacjenta nieprzyjemny zapach, może to świadczyć o rozwoju nieodwracalnego zapalenia miazgi zęba lub jej martwicy. W skrajnych przypadkach toczący się stan zapalny może się rozprzestrzeniać na sąsiednie rejony jamy ustnej. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie leczenia kanałowego. Należy również pamiętać o tym, ze do obumarcia miazgi może dojść na skutek uszkodzenia zęba w wyniku urazu, złamania a nawet bruksizmu.

Przyczyny bólu zęba

Wśród najczęstszych przyczyn bólu zęba wyróżnić można: próchnicę, zapalenie miazgi, uraz, nadwrażliwość zębiny, ropień czy występowanie ubytków niezwiązanych z ogniskiem próchnicy. Ból może mieć rożne nasilenie i tak na przykład ostry ból po zadziałaniu bodźca świadczyć może o odsłoniętych kanalikach zębinowych na skutek starcia zębów czy nadwrażliwości zębiny. Ból zęba nie zawsze wymaga leczenia kanałowego ale w większości przypadków wymagana jest konsultacja stomatologiczna i podjęcie działań zaradczych.

Back To Top